Archive for the ‘Zmule’ Category


Geriausia programa parsisiuntinėti filmus yra Zmule.
Zmule, tai priedas zebros interneto. Jame yra VISI filmai kokius tik panorėsi.
Jisai turi nežmoniškai greitą greitį. Greičiau nei per valandą parsiunčia bet kokį filmą

zMule programa

1) Kas yra zMule ir kaip ji veikia?

zMule yra programa, padedanti Interneto naudotojams tarpusavyje keistis įvairaus tipo failais: audio, video, nuotraukomis bei kt.

Visi prisijungę vartotojai sudaro greitos paieškos [Quick Search (QS)] tinklą, kurio privalumas tai, kad nėra vieno centrinio serverio, kuriame viskas saugoma. Vartotojai vienas iš kito siunčiasi failus.

Failų nuorodos šiose tinkluose įgalina greičiau įtraukti norimą parsisiųsti failą į kraunamų failų sąrašą. Šių nuorodų pagalba palengvinamas failų apsikeitimas tinkluose: failų nuorodomis įvairiais būdais gali tarpusavyje keistis zMule vartotojai; šių nuorodų per paieškos sistemas galima surasti įvairiose internetinėse svetainėse.

2) Kaip įsidiegti zMule programinę įrangą ir tapti „Failų keityklos“ nariu?

Atlikite šiuos veiksmus:

a)    įsidiekite zMule programinę įrangą iš zMule

b)    startuokite programą spragtelėdami ikoną „Failu keitykla (zMule)“ ant darbastalio (Desktop‘o) arba per „Start“ meniu;

c)    jeigu iššoks „Windows Security Alert“ langas, tuomet paspauskite „Unblock“ mygtuką;

d)    atsidarius „zMule Settings“ [„zMule nustatymai“] langui, spauskite „Next >“ ir naujajame lange pasirinkite pageidaujamą programos kalbą;
jeigu norite pasikeisti katalogą, į kurį zMule kraus Jūsų parsisiųstus failus, paspauskite „Browse…“ mygtuką ir išsirinkite katalogą;
nuimkite varnelę, jeigu nenorite, kad zMule startuotų kartu su Windows‘ais;
spauskite „Next >“ ir po to „Finish“;

e)    „Wizard…“ lange nurodykite Jūsų turimą interneto planą (reikia nurodyti tiksliai, kad zMule galėtų maksimaliai išnaudoti interneto linijos pralaidumą, t.y. veiktų geriausiai kaip tik gali – greitaveika bus blogesnė tiek jei pasirinksite mažesnį, tiek jei didesnį planą nei turite, todėl pasirinkite tiksliai tą ką turite); spauskite „Apply“ [„Pritaikyt“]. Programa startuos;

f)    nurodykite kitiems vartotojams savo siūlomus failus. Kaip tai padaryti, skaitykite 5 klausimą;

g)    sveikiname tapus tikruoju „Failų keityklos“ klubo nariu!

h)    jeigu kils neaiškumų, skaitykite kitus DUK pateiktus klausimus bei atsakymus į juos.

3) Kokiais režimais dirba programa? Kaip nustatyti geresnį programos darbo režimą?

zMule programa gali dirbti „Low ID“ [„Žemas ID“] bei „High ID“ [„Aukštas ID“] režimais. Jeigu programa dirba „Low ID“ [„Žemas ID“] režimu, reiškia, kad ugniasienė (firewall) ar maršrutizatorius blokuoja tam tikrus zMule programos naudojamus portus.

Programai dirbant „Low ID“ [„Žemas ID“] režimu negalėsite programa naudotis pilnavertiškai ir panaudoti kai kurių zMule programos darbo galimybių, pvz. siųstis failus galėsite ne iš visų prisijungusių vartotojų. Dėl to turėsite mažesnę greitaveiką. Esant dideliam tinklo apkrovimui, pirmiausia aptarnaujami „High ID“ [„Aukštas ID“] vartotojai, todėl tam tikrais momentais gali atsitikti taip, kad negalėsite prisijungti ir naudotis „Failų keitykla“ iš viso, teks laukti kol apkrova sumažės.

Atskirti, kuriuo režimu šiuo metu dirba programa, galima iš zMule programos ikonų (jas matysite programos apatiniame dešiniajame kampe)

Pirmasis žingsnis, prieš bandant nustatyti zMule programą darbui „High ID“ [„Aukštas ID“] režimu yra tinkamai nustatyti kompiuterio ugniasienę (firewall).

Norėdami patikrinti ar kompiuteryje įjungta ugniasienė, atlikite tokius veiksmus: spauskite „Start“ -> pasirinkite „Run…“ (jeigu dirbate su Windows Vista, tuomet „Run… atstoja paieškos laukelis „Start Search“) -> parašykite laukelyje tokią komandą: firewall.cpl ir spauskite „Enter“ klavišą -> atsidarys „Windows Firewall“ langas, kuriame ir pamatysite ar kompiuterio ugniasienė (firewall) yra įjungta (on). Jeigu ugniasienė įjungta, atlikite žemiau aprašytus veiksmus, priešingu atveju šią dalį praleiskite, o atidarytą „Windows Firewall“ langą uždarykite:

  • pasirinkite „Exceptions“ skiltį (Windows Vista atveju iš kairiojo meniu pasirinkite „Allow a program through Windows Firewall“);
  • esančiame programų sąraše pažymėkite „zMule“ programą ir spauskite „OK“. Jeigu sąraše zMule programos nėra, tuomet spauskite „Add Program…“ ir nurodykite per „Browse…“ kur yra zMule programa (C:\zMule). Pasirinkite „zMule.exe“ ir spauskite „Open“;
  • pažymėkite varnelę, kad būtų įspėjama jeigu ugniasienė blokuotų programą ir spauskite „OK“;
  • startuokite zMule programą (spragtelėkite ant darbastalio esančią ikoną „Failu keitykla (zMule)“ arba pasinaudokite „Start“ -> „Programs“ meniu);
  • jeigu pasirodytų pranešimo langas su klausimu ar toliau blokuoti šią programą, tuomet pasirinkite „Unblock“ mygtuką;
  • reikiami ugniasienės nustatymai sėkmingai atlikti;

Jei naudojate kitą ugniasienę, skaitykite jos dokumentaciją ir nustatykite, kad ji neblokuotų zMule programos ir/arba TPC 4662, UDP 4672, IRC 6667 portų. Arba ją išinstaliuokite ir naudokite standartinę Windows ugniasienę.

Kitas zMule programos darbui „High ID“ režimu nustatymo žingsnis yra atlikti nustatymus maršrutizatoriuje. zMule programa Jūsų kompiuteryje šiuo metu dirba „Low ID“ režimu jeigu:

  • tik startavus kompiuterį, Jūs be jokių papildomų prisijungimų galite naudotis Internetu ir…
  • Jūsų kompiuterio IP adresas (norėdami jį sužinoti pasirinkite „Run…“ (jeigu dirbate su Windows Vista, tuomet „Run… atstoja paieškos laukelis „Start Search“) -> parašykite laukelyje tokią komandą: cmd /k ipconfig ir spauskite „Enter“ klavišą -> žr. į lango pradžioje esančius keturis skaičius, atskirtus taškais) atitinka bet kurį iš pateiktųjų (192.168.xx.xx, 172.[bet koks skaičius nuo 16 iki 31].xx.xx, 10.xx.xx.xx);

Tokiu atveju norint naudotis zMule programos „High ID“ režimu, reikės atlikti nustatymus maršrutizatoriuje.

Jeigu nesate to darę anksčiau ir abejojate savo jėgomis, tuomet paprašykite, kad Jums pagelbėtų daugiau kompiuterių srityje patyręs draugas.

4) Kas yra zMule savininkas? Kam galima reikšti pretenzijas dėl programos veikimo?

zMule yra nemokama, Internete laisvai platinamos programos eMule versija, kuri yra jos autorių nuosavybė.

5) Kaip „pasiūlyti“ („pašarinti“, „share“) failus, kuriais norite  „apsikeisti/pasidalinti“ su kitais? Kaip pamatyti savo kitiems vartotojams „siūlomus“ failus?

Kitų zMule vartotojų „pašarintąsias“ direktorijas zMule vartotojai gali pamatyti bei parsisiųsti dviem būdais:

  • Failo siuntimosi iš kito vartotojo metu. Norėdami pamatyti zMule vartotojo, iš kurio šiuo metu siunčiamas failas, „pašarintąsias“ direktorijas, tai galima padaryti tokiu būdu: nueikite į programos „Transfers“ [„Siuntimai“] langą ir spragtelėkite pele ant tebesiunčiamo failo – išsiskleis vartotojų, iš kurių šiuo metu siunčiamas failas, sąrašas; išsirinkite vartotoją, kurio „šarinamus“ failus norite pamatyti; paspauskite dešinį pelės klavišą ir atsidariusiame meniu langelyje pasirinkite „View Shared Files“ [„Žiūrėti failus“]; atsidariusiame lange bus matomos visos vartotojo „pašarintos“ direktorijos su failais; dešiniojo pelės klavišo pagalba pasirinkite konkretų failą ar net visą direktoriją ir spauskite „Download“ [„Gauti“].
  • Iš draugų sąraše esančių vartotojų (kaip įtraukti zMule vartotoją į draugų sąrašą, skaitykite 9 klausimą.). Nueikite į programos „Friends“ [„Draugai“] dalį ir pasirinkite „draugą“, kurio failus norite pamatyti; toliau viskas lygiai taip pat, kaip ir ankstesniame punkte.

Pastaba: jeigu norite „pašarinti“ CD ar DVD turinį, tai vietoje to, kad „šarinti“ visą CD ar DVD su daug failų ar direktorijų, geriau padarykite jo „image“ kopiją (*.iso, *.nrg ir pan.) ir tik po to ją „pašarinkite“ – bus visiems daug paprasčiau ir patogiau. Jeigu disko „image“ padaryti nemokate – „nešarinkite“.

Norėdami „pašarinti“ savo turimus failus kitiems vartotojams, Jums reikės atlikti tokius veiksmus: spauskite „Shared Files“ [„Šarinti failai“] ikoną -> pasirinkite „All Directories“ [„Visi katalogai“] -> susiraskite, kurią direktoriją norite „pasharinti“ -> spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite: „Share directory“ [„Šarinti katalogą“], jeigu norite „pasharinti“ tik tos direktorijos turinį be viduje esančių kitų direktorijų (subdirektorijų) arba „Share with subdirectories“ [„Šarinti su pokatalogiais“], jeigu norite „pasharinti“ visą direktoriją su subdirektorijomis.

Norėdami pamatyti visus savo kitiems vartotojams „siūlomus“ failus, atlikite tokius veiksmus: spauskite „Shared Files“ [„Šarinti failai“] ikoną -> pasirinkite „All Shared Files“ [„Visi šarinami failai“]. Tai atlikus, bus matomas visų vartotojo „siūlomų“ failų sąrašas. Įsitikinkite, kad kiekvienas Jūsų siūlomas failas turi prasmingą pavadinimą. Jei neturi, pakeiskite pavadinimą į prasmingą. Rekomenduojama prisilaikyti šių taisyklių:

– audio failams: Atlikejas – Albumas (jei yra) – Dainos pavadinimas.mp3. Prieš dainos pavadinimą galima įdėti jos eilės numerį diske.

pvz. Petras Petraitis – Rinktine kuryba – 02 Dainuoki.mp3, arba Petras Petraitis – Dainuoki.mp3, jei albumo nėra ir tai pavienė daina.

–      video failams: Pavadinimas (metai) [kalbos kodas].avi

pvz., Mano atostogos (2007) [lt].avi, My Vacations DVD (2007) [en].iso

6) Kaip susirasti failą, pradėti bei nutraukti jo siuntimąsi?

Norėdami susirasti failą parsisiuntimui, spauskite „Search“ [„Paieška“]; įveskite ieškomo failo pavadinimą arba pavadinimo dalį; pasirinkite paieškos metodą: „Fast Search“ [„Greita paieška“] (nustatytas pagal nutylėjimą) arba „Detailed Search“ [„Išsami paieška“]; spauskite „Start“ [„Startas“].

Antrasis paieškos metodas – „Detailed Search“ [„Išsami paieška“] – yra gera tuo, jog palengvina audio failų paiešką.

Jeigu failo pavadinime yra vien populiarūs žodžiai ir bus gražinama per daug rezultatų, galima labiau sukonkretinti paiešką, nurodant ieškomų failų tipą bei papildomus duomenis – failo dydį, tikslų failo plėtinį, ir pan.

Dėmesio: ieškomo failo pavadinime turi būti pilnas Jūsų įvestas žodis, kitaip jis nebus rastas. Pvz. ieškant žodžių „cinamon“ arba „cinamonas“ nebus randamas failas „Receptai su cinamonu.txt“. Jei norite kad rastų cinamonas, cinamono, cinamonui ir t.t, naudokite * simbolį, kuris reiškia bet kokias raides. Pvz. ieškant „cinamon*“ suras bet kurį žodį, kuris prasideda raidėmis „cinamon“.

Norėdami pradėti failo parsisiuntimą, paieškos rezultatų „Search“ [„Paieška“]-> „Search Results“ [„Paieškos rezultatai“] lange pasirinkite norimus parsisiųsti failus (kelis norimus failus pele galite pasižymėti laikydami nuspaustą Ctrl mygtuką),  ir paspauskite „Download“ [„Gauti pasirinktus“] mygtuką apačioje. Atlikus šiuos veiksmus, failas bus įdedamas į programos „Transfers“ [„Siuntimai“] sąrašą ir prasidės jo parsiuntimas.

Norėdami nutraukti failo parsisiuntimą (jei failo nebereikia), tai galite atlikti šiuo būdu: nueikite į „Transfers“ [„Siuntimai“]-> „Downloads“ [„Gavimai“] lange pažymėkite nereikalingą failą ir dešiniuoju pelės klavišu pasirinkite „Cancel“ [„Atšaukt“].